Industriservice

Reppu utför industriservicetjänster kring Trelleborg/Malmö. 

Tjänsterna utförs i form av löpande årsavtal, projektform, på timmar eller enligt ditt specifika behov. Vi utför en stor variation av olika arbeten, som ex;

  • service och underhåll av mekanisk karaktär,
  • montering/demontering/flyttar av olika slag,
  • konstruktionsarbeten inom maskinområdet,
  • tillverkning av delar till maskiner.

     


Vår lokala närvaro ger ett antal fördelar vilka bidrar till affärsnytta som ökad flexibilitet. Fördelar som inte ska underskattas, framför allt när oförutsedda händelser inträffar.
Vi kan med kort varsel ”skala upp och ned” personalstyrkan utifrån rådande situation och behov. På så sätt har våra kunder en till var situation anpassad resurs och kan undvika stillestånd, över- eller underetablering av personal, vilket ger en positiva effekt avseende kostnader, tidplaner, rätt kompetenser, etc.
Reppus verkstad om 1 100 m2 , med utrustning och verktyg för arbeten som ej bör, kan eller får utföras på projektplatsen eliminerar riskmoment som störning av igångvarande produktion eller arbetsmiljörisker.
Vi tror att Ni, precis som vi, ser styrkan med  lokal närvaro och förmågan att kunna leverera flexibilitet som en viktig del i genomförandet. Som regel är det när de oförväntade och oplanerade händelserna inträffar som genomförandeförmågan testas och valideras. Reppu är även i detta avseende ett tryggt val.