Om Oss

Reppu är ett industristödjande företag som vänder sig till bygg-, olja- och petroleumsektorerna samt den tillverkande industrin, där vi erbjuder våra tjänster och kompetenser i syfte att leverera värde till er och era kunder.

Vi utför hel- eller delentreprenader avseende svets- och montagearbeten, konstruerar och tillverkar byggsmidesprodukter, svetsar och monterar industrirör, utför ventilservice, hyr ut licensierad arbetskraft, tillverkar och underhåller/servar silo, dagtankar och kärl, m.m.

Då ambitionen är att vara kundutvecklande och tillföra din verksamhet resultat vill vi gärna vara involverade såväl tidigt som löpande i dina uppdrag. Vi tror på den iterativa kommunikationen som en grundförutsättning för styrning mot det gemensamma målet, ett gott resultat.

Tveka inte! Kontakta oss för mer information när behov finns.