Silo

Har du behov av silo för lagring av råvara eller annat så har Du kommit helt rätt. Reppu har mångårig erfarenhet av att tillverka silo i aluminium, rostfritt- och svartstål samt underhåll och service avsilo. Vi tillverkar silo upp till 200 m3.

På reppu bygger vi silo vertikalt, dvs. stående för bästa kvalitet. Att din silo är perfekt rund är så viktigt för kvalitén att vi t o m har valt att specialanpassa vår verkstadslokal till detta och byggt ett torn där våra silor tillverkas vertikalt.

Om du tänker på det så inser du att en silo är som ett kassavalv, och vem nöjer sig med ett dåligt kassavalv för att förvara det som ska förädlas till en inkomstbringade produkt.

En silo innebär också rationell hantering av din råvara vilket reducerar dina kostnader jämfört med andra metoder, självklart finns undantag med de är färre än man tror.

Eget varumärke

SiloAl_tk_cmyk

Vi tillverkar silo under eget varumärke ”SiloAl” vilket helt enkelt innebär en silo tillverkad i aluminium. Vår erfarenhet av att bygga silo går många år tillbaka i tiden. Vi har levererat flera hundra silor under åren. Utöver aluminium så tillverkar vi också silo i rostfritt och svartstål.

Utöver silo tillverkar vi också dagtankar och kärl.