Inga jobb är för stora,

för små eller omöjliga när

vi blir din partner.

Byggsmide

Reppu har en strategisk närhet till Öresundsregionen. Här har vi uppdragsgivare som Skanska, NCC, Erlandsson Bygg, Veidekke m fl. Uppdragen består av svetsning och montering av stålstommar för ombyggnad, tillbyggnad och nyproduktion.

Läs mer

Industrirör

Reppu har ett antal förtroendeavtal med bland annat Preem, Inter Terminals, Univar, Trelleborg AB, Metso Minerals m fl. Vi utför bl a rördragningar, mekaniska arbeten, cistern och ventilreparationer åt dessa kunder. Att vi jobbar inom flera olika branscher innebär att vi stärker vår kvalitet, säkerhet och flexibilitet.

Läs mer

Mekaniskt underhåll

Med Reppus Mekaniskt Underhåll kan ni undvika onödiga kostnader. Vi förebygger driftsstörningar och ni undviker onödigt slitage på era maskiner. Minskar underhållskostnaderna och ökar livslängden på maskinparken och lite till.

Läs mer

Projektering

Vi använder både 2D- och 3D-miljö när vi projekterar till exempel mekaniska system, tryckkärls- och rörledningssystem. Med 3D-scanning kan vi utföra projektering även i befintliga anläggningar som saknar 3D-underlag. Detta spar både tid och pengar!

Läs mer

Reppu arbetar efter en egen modell som bygger på tre starka ledord: Kvalitet, flexibilitet och säkerhet.

Vi ställer alltid upp för våra partners med rådgivning och problemlösning.
Kontakta oss redan idag!

Kvalitet

Högsta möjliga kvalitet är en utmaning, men också ett självklart krav från våra uppdragsgivare. Speciellt om vi ska ingå ett varaktigt partnerskap.

Flexibilitet

Vår flexibilitet visar sig i alla uppdrag där vi konstruerar, tillverkar, monterar och underhåller olika objekt: vi ställer upp med det som våra kunder behöver – när de än behöver det!

Säkerhet

Vi arbetar intensivt med att öka säkerheten och säkerhetsmedvetandet för både arbetsledning och personal.

Reppu är det finska ordet som betyder ryggsäck.

Ordet började synas i Sverige när Kockums berömda varv lade ner sin verksamhet i Malmö och ett stort antal finska svetsare och grovplåtslagare blev utan jobb.

Dessa finska arbetare packade varje måndagsmorgon sina viktigaste verktyg i sin ”reppu” och var sedan ambulerande problemlösare med stor ”sisu” under arbetsveckan.

De finska svetsarna och grovplåtslagarna utgjorde stommen när företaget startades 1992. Det nya företaget fick namnet Reppu Svets & Montage AB och det anlitas för uppdrag runt om i Sverige.

Och när de finska medarbetarna anländer till en arbetsplats, är deras ryggsäckar alltid packade med all den utrustning och alla verktyg som behövs för det aktuella jobbet.

De finska svetsarna var erkänt kompetenta och kända för att arbeta hårt inom sina specialområden. De ägde kunskaper och erfarenhet som gjorde dem unika. Och deras skicklighet välkomnades i den svenska processindustrin.

Reppu jobbar alltid efter innebörden i tre ledord:
Kvalitet, Säkerhet och Flexibilitet.

Om du vill, blir Reppu din partner.

Jag heter Sami Järvenpää. Sedan 2011 äger jag Reppu Svets och Montage AB. Jag är också företagets VD. Vi är specialister på framför allt byggsmide, cisternreparationer, rörarbeten och mekaniskt underhåll. Våra arbeten är CE-märkta och certifierade enligt EN 1090 samt ISO 3834.

Företagets affärsidé är att vara ledande i branschen på smidestjänster och industrirör. Våra uppdrag finns inom branscherna olja, bygg, avfall, process, verkstadsindustri och energi. Vi arbetar på ett innovativt sätt, där vi hela tiden har kundens krav, förväntningar och behov i fokus.

Vi breddar oss med nya erfarenheter, ny kompetens och nya samarbeten för att erbjuda högsta möjliga kundvärde. Sättet att tänka och arbeta har gjort oss unika på marknaden, som idag omfattar flera typiska Reppu-idéer. Vi utser alltid en säkerhetsansvarig i alla uppdrag. Som säkerhetsansvarig genomför man riskanalyser och ansvarar för säkerheten inom projekten. Risken för olyckor minimeras i både aktuella och framtida projekt.

En annan Reppu-idé, som syftar till att öka kundvärdet, är vårt Nöjd kund-index. Vårt fokus ligger i att leverera arbeten av en hög kvalitet – vilket garanteras av bland annat en flexibel organisation och en säker arbetsplats.

Sannolikheten att våra uppdragsgivare är nöjda och att företaget kan fortsätta sin positiva tillväxt är därmed hög. Reppu verkar som en del av ditt företag och är din trogne följeslagare.

Vi gör jobben snabbare än vad du är van vid. Och, som sagt, vi jobbar för att ge dig optimal säkerhet, hög kvalitet och kreativ flexibilitet.

Kontakta mig – vi kan vara den partner ni behöver!

Scroll to Top