Reppu Industrirör

Projekt

Kraftringens utbyggnad i Lund.

Industrirör som ökar produktionskapaciteten.

Kraftringen i Lund behöver bygga ut produktionskapaciteten för fjärrkyla. Flera olika åtgärder som är utförda och planerade i system för fjärrvärmeproduktion medför att den utbyggda fjärrkylproduktionen ska utformas som värmedriven kyla med absorptionsteknik.
En ny kylmaskin ska installeras i en ny byggnad på Kraftringens anlägging för Systervägen 2 i Lund.

Vi fick i uppdrag att utföra rörinstallationen och entreprenaden omfattar i huvudsak:

  • Anslutning av kylmaskinen samt ombyggnader för att möjliggöra rivning av gamla Ångkraftverket.
  • Flytt av utrustning
  • Tillverkning, leverans och installation av rör inklusive upphängningar.
  • Leverans och installation av komponenter, armaturer och instrument.
  • Isolering av rör och komponenter samt märkning.
  • Erforderlig provning och kontroll.
  • Medverkan vid driftsättning.
  • Dokumentation.

industrirör-trycktransmitter-hart-abb

ABB Trycktransmittrar Modell 266 HART

Scroll to Top