Reppu projektering

Projekt

Ombyggnation.

Projektering och dokumentation.

Reppu har sedan många år tillbaka en samarbetskund. När kunden tvingades genomföra stora investeringar och ombyggnationer på sin anläggning, var vi på Reppu redo att ta fram förslag och konstruktioner.

Vi var delaktiga i budgetarbetet, vi tog fram den förberedande information som var nödvändig och vi var även behjälpliga i installationsarbetet. Kunden fick på detta sätt fram olika lösningar och hade möjlighet att periodisera sina investeringar efter en väl genomarbetad plan.

Scroll to Top