Reppu Mekaniskt underhåll

Projekt

Service på pumpar, Univar AB.

Fördelar med mekaniskt underhåll.

Vi har i många år varit en underhållsleverantör till Univar AB. I samband med att Univar ska uppgradera sin anläggning fick vi uppdrag att genomföra service och uppriktning av samtliga deras pumpar. Vi utförde uppdraget med hjälp av vår laseruppriktningsinstrument.

Fördelarna med korrekt uppriktade maskiner blir många:

  • Minskat produktionsbortfall
  • Ökad produktivitet
  • Minskat slitage på lager, kopplingar och tätningar
  • Minskade vibrationer
  • Lägre kostnader för underhåll

Fixturlaser GO Pro, ett av våra arbetsinstrument.

Scroll to Top