Tre starka ledord.

Reppu arbetar efter en egen modell som bygger på tre starka ledord: Kvalitet, Flexibilitet och Säkerhet. Dessa tre ord är de viktigaste för oss, när vi ska beskriva vår verksamhet och vårt sätt att jobba.

Högsta möjliga kvalitet är en utmaning, men också ett självklart krav från våra uppdragsgivare. Speciellt om vi ska ingå ett varaktigt partnerskap.
Vår flexibilitet visar sig i alla uppdrag där vi konstruerar, tillverkar, monterar och underhåller olika objekt: vi ställer upp med det som våra kunder behöver – när de än behöver det!

Vi arbetar intensivt med att öka säkerheten och säkerhetsmedvetandet för både arbetsledning och personal. Vi anordnar workshops och diskussionsforum, utbildar personal och lyfter upp säkerhetsfrågor på arbetsplatser. Bl a utser vi en medarbetare som säkerhetsansvarig för varje projekt och vi utför omfattande riskanalyser.

Allt detta gör vi för att alla som jobbar här ska få arbeta på en säker arbetsplats. Vi arbetar ofta på våra kunders anläggningar och visar då att vi har stor respekt för deras processer. De tre ledorden ger oss stora konkurrensfördelar.

Vi vill, tillsammans med våra partners, ta ett ansvar för att arbetsplatser och anläggningar där vi finns fungerar på ett säkert och effektivt sätt.

Vi vill, för att kunna göra störst nytta, vara med så tidigt som möjligt i våra partners projekteringsarbeten eller problemformuleringar.

Eftersom vi arbetar på många olika arbetsplatser och i många olika branscher, har vi en stor samlad kompetens, som gör att vi ofta kan lösa problem med enkla åtgärder.
Vi ställer alltid upp för våra partners med rådgivning och problemlösning.

Har du några frågor, så tveka inte: ta kontakt med oss!

Jobb som vi är stolta över.

reppu med kvadratiska stålbalk

Malmö Nya Saluhallen.

Ett byggsmide som syns. 2015 fick vi uppdraget av JSB Syd AB att bygga stålstommen till Malmö Nya ...
Läs mer
reppu med kvadratiska rör

Kraftringens utbyggnad i Lund.

Industrirör som ökar produktionskapaciteten. Kraftringen i Lund behöver bygga ut produktionskapaciteten för fjärrkyla. Flera olika åtgärder som är ...
Läs mer
reppu med kvadratiska Balansering

Service på pumpar, Univar AB.

Fördelar med mekaniskt underhåll. Vi har i många år varit en underhållsleverantör till Univar AB. I samband med ...
Läs mer
Reppu projektering ritningar med hjälm

Ombyggnation.

Projektering och dokumentation. Reppu har sedan många år tillbaka en samarbetskund. När kunden tvingades genomföra stora investeringar och ...
Läs mer
Scroll to Top