Projektering

Behöver ni en projektledare?

Vi kan anlitas vid behov av projektledare, som tar hand om budget, inköp, tidplaner och annat som behövs och som kräver lång teknisk erfarenhet. Ni får all den hjälp ni behöver i förstudier, inköp, kontakt med myndigheter och mycket annat – inte minst när det gäller projektering av olika typer rörledningssystem i 3D eller 2D-miljö.

Men även:
– Rör och stål konstruktion
– Administration av anläggningsregister
– Revidering av ritningsunderlag
– Dokumentanpassningar till SAP
– Färdiga konstruktionsritningar

Jobb som vi är stolta över att ha gjort:

Scroll to Top