Projektering

Behöver ni en projektledare? Reppu får fler och fler hela uppdrag.

Från början anlitades Reppu mest i akuta lägen när något hade hänt som störde produktionen. Reppu blev räddaren i nöden, bl a när det gällde att dra ner på de ofta stora stilleståndskostnader som kunde drabba producenter.

Att Reppu tillförde stor kompetens blev utgångsläge för ett fördjupat samarbete, där vi fick möjlighet att komma in i nya projekt redan från början.

Reppu kan anlitas vid behov t ex av projektledare, som tar hand om budget, inköp, tidplaner och annat som behövs och som kräver lång teknisk erfarenhet. Ni får all den hjälp ni behöver i förstudier, inköp, kontakt med myndigheter och mycket annat – inte minst när det gäller projektering av olika typer rörledningssystem i 3D eller 2D-miljö.

Men även:
– Rör och stål konstruktion
– Administration av anläggningsregister
– Revidering av ritningsunderlag
– Dokumentanpassningar till SAP mm.

Vi kan också ge er tillgång till en industridesigner, som arbetar fram lösningar inom vilka områden som helst, från koncept till färdiga konstruktionsritningar. För våra partners har samarbetet inneburet både hög driftsäkerhet och god ekonomi.

Jobb som vi är stolta över att ha gjort:

Scroll to Top