Siloflex

Nya produkter tas idag fram i allt snabbare takt. Nya produktionsmetoder utvecklas, nya energieffektivare maskiner utvecklas och ”time to market” ska gå snabbare. Vilka utmaningar! Här finns stora möjlighet för den som kan och vill anta dessa utmaningar.

För att möta utmaningarna framstår flexibilitet och snabbhet som ledord. Det är mot bakgrund av dessa utmaningar Siloflex idén är framtagen för silo och råvarulagring.

Siloflex erbjuder flexibilitet och enkelhet med en låg risk på fasta ekonomiska grunder, med enklare beslutsfattande som resultat. Ett tillvägagångssätt som påminner om hur fordonsparker erbjuds med hög flexibilitet på fasta överenskomna ekonomiska grunder med nyttjandet i fokus.

Traditionellt ”köp” är fortfarande det vanligaste sättet i Sverige att införskaffa en silo på. Men även ett ”köp” ska ju finansieras på något sätt och belastar ju således också företagets ekonomi. Ägandet tenderar fortfarande av någon anledning vara av stor betydelse för företagen avseende silo, men vi ger dig alternativ som kan vara bättre.

Kommer vi t ex bara en liten bit ned i Europa så blir ägandet i sig inte fullt lika viktigt. Där ligger fokus mera på att disponera och nyttja objektet, dvs. objektet ses som en bruksvara vars nyttovärde och förutsättningar att leverera detta värde varierar över tid och då är flexibilitet av stor betydelse. Fördelar som du också kan dra nytta av.